• Elektryczny pastuch - ogrodzenie
    Elektryczny pastuch - ogrodzenie

Pies gryzie siatkę i ogrodzenie

W sytuacji kiedy pies niszczy ogrodzenie, przegryza siatkę, czy podkopuje się pod ogrodzenie i wymyka poza obręb naszej posesji należy pamiętać, że za tego typu zachowanie się psa odpowiada jego właściciel.

 

Odpowiednio poprowadzona tresura psa, czy to taka w której używana jest klasyczna elektroniczna obroża treningowa z pilotem, czy to tresura w której korzystamy z systemu elektryczny pastuch dla psa powinna minimalizować ryzyko takich zachowań psów. Należy wiedzieć, że ewentualne skargi sąsiadów dotyczące psa, który bez naszego nadzoru opuszcza działkę mają swoje podstawy w obowiązujących przepisach. Prawo mówi między innymi, że:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt, oraz ustawa z dnia 20 maja 1971r Kodeks Wykroczeń, nakładają na właściciela czworonogów obowiązki należytej kontroli swojego psa. Właściciel psów nie może wypuścić swojego czworonoga jak mu się tylko podoba. Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada bowiem na właściciela art. 77 kodeksu wykroczeń:

 

Art. 77. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

 


Dla przyjęcia odpowiedzialności za to wykroczenie obojętne pozostaje czy posiadacz psa nie zachował należytej ostrożności z winy umyślnej czy nieumyślnej. Zwykła ostrożność obejmuje przeciętne środki ostrożności związane z trzymaniem danego zwierzęcia, przy czym będą one zróżnicowane w zależności od gatunku zwierzęcia i przede wszystkim od stopnia niebezpieczeństwa, jakie zwierzę może stwarzać. Konkretne środki ostrożności mogą wynikać z ustawy jak i prawa miejscowego.

 


Co zatem zrobić kiedy chcemy zminimalizować ryzyko ucieczki poza wyznaczony teren ? Najtańszym rozwiązaniem jest na pewno uwiązanie psa, ale ... Takie ograniczenie swobody psa wydaje się być środkiem nadmiernie dla niego uciążliwym i niewspółmiernie ograniczającym jego swobodę i przecież tresura psa ma się nijak do takich rozwiązań.

 


Nieco droższym rozwiązaniem jest budowa kojca dla psa. Poza walorami estetycznymi jest to jednak w dalszym ciągu zwykła klatka dla psa, choć nieco większych rozmiarów i umieszczona w otwartym terenie.

 


Rozwiązaniem, które wydaje się być bardzo ciekawą alternatywą jest instalacja elektrycznego pastucha dla psa w formie niewidocznego ogrodzenia. Tego rodzaju elektroniczny kojec dla psa dba o to aby pies lub kilka psów noszących elektryczne obroże nie zbliżały się zbyt do ogrodzenia posesji co zmniejsza ryzyko ich ucieczki.

 


Tego rodzaju elektryczny pastuch działa na zasadzie współpracy trzech elementów:

 

  • centralki będącej sercem systemu
  • kabla którym otaczamy naszą posesję
  • elektrycznej obroży noszonej przez psa

 


W przypadku zbliżenia się do ogrodzenia zabezpieczonego kablem na określoną przez nas na centralce odległość, elektryczna obroża ostrzeże psa dźwiękiem. Jeśli pies podejdzie jeszcze bliżej do ogrodzenia elektryczna obroża wejdzie w tryb korekty i uruchomi skarcenie impulsem elektrostatycznym.

 


Dzięki elektrycznemu pastuchowi możemy skutecznie ograniczyć wymykanie się psa poza wyznaczony teren i niemile widziane wizyty naszych psów lub kotów u sąsiadów czego szkolenie psa prowadzone tradycyjnymi metodami nie jest w stanie osiągnąć i egzekwować.

 


Poza prostym zabezpieczeniem ogrodzenia, elektryczny pastuch dla psa może również chronić bardziej skomplikowane miejsca: rabaty kwiatowe, pojedyncze drzewa czy elementy wystroju ogrodu.

Na zdjęciu pokazano przykładową instalację systemu elektryczny pastuch w posesji bliźniaczej. W tym przypadku istnieje konieczność ogrodzenia i zabezpieczenia tylko trzech stron działki. Ważne aby przy układaniu kabla naszego elektronicznego kojca, nitki przewodu idące wzdłuż ogrodzenia nie zbliżyły się do siebie na odległość mniejszą niż 150 cm. Odległość ta może być zachowana w dowolnej płaszczyźnie co oznacza, że kabel może leżeć na ziemi (odległość min. 1.5 m. pomiędzy oboma przewodami) lub w pionie (jeden przewód na ziemi, a drugi wpleciony w siatkę ogrodzeniową na wysokości nie mniejszej niż 1.5 m.).