• Pies ujada
    Pies ujada

Pies sąsiada szczeka

 

Szczekanie, wycie i ujadanie psa to częsty powód nieporozumień z sąsiadem.

Konflikty spowodowane szczekaniem lub wyciem psa często przeradzają się w sąsiedzką niechęć. Uporczywe szczekanie psa, które jest zbyt głośne i zakłóca spokój sąsiadów jest poważnym problemem. Wszyscy mamy przecież prawo odpocząć po dniu pracy, dzieci muszą się wyspać, a zbyt pobudzone psy nie mogą nieustannie zakłócać naszego spokoju.

Coś co dla ludzi z zachodniej jest sprawą oczywistą i rozwiązywanym na różne sposoby, np. poprzez urządzenia o nazwie obroża antyszczekowa, w Polsce nie zawsze da się wytłumaczyć posiadaczowi takiego nadmiernie głośnego psa przez co dochodzi do eskalacji międzysąsiedzkich napięć.

Tego typu rozmowa powinna również wskazywać możliwość rozwiązania problemu. Nie każdy bowiem wie, że na rynku jest szeroka oferta rozwiązań takich jak obroża antyszczekowa, czy inne systemy ultradźwiękowe ograniczające szczekanie i ujadanie nadmiernie pobudzonych psów. Tego typu elektryczna obroża dla psa skutecznie rozwiąże problem szczekania. Pamiętaj jednak, że nie każda obroża antyszczekowa będzie dobra dla Twojego psa. Zwróć uwagę czy interesujące Cię obroże antyszczekowe pochodzą od uznanego producenta i czy posiadają odpowiednie certyfikaty.

Co robić jeśli pies ujada, a rozmowy z sąsiadem nie przynoszą żadnego skutku ? Pozostaje skorzystać z przysługujących nam praw w tym zakresie.

Jeżeli po rozmowie z właścicielem nadmiernie hałaśliwego psa nie ma żadnej poprawy sytuacji należy zwrócić się pisemnie do administracji budynku z wnioskiem o podjęcie stosownych działań. Jeżeli nie przyniesie to skutku, pozostaje jedynie wystąpić do Policji bądź Straży Miejskiej o "ukaranie" właścicieli tego psa za niewłaściwe sprawowanie opieki.

Jeżeli mieszkasz w domu jednorodzinnym pamiętaj również, że w wielu gminach funkcjonują uchwały wydane przez rady gmin tzw. regulaminy utrzymania czystości i porządku. Przepisy te regulują obowiązki właścicieli zwierząt. Nie stosowanie się do takiej uchwały jest wykroczeniem. Poza powyższymi przepisami warto pamiętać, że Kodeks Wykroczeń również nie pozostaje obojętny na tego typu sytuacje:

Art. 51. § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

W przypadku braku reakcji posiadacza psa na jego uporczywe szczekanie nocą bez szczególnych zewnętrznych powodów może uzasadniać odpowiedzialność właściciela na podstawie art. 51 § 1 kw.

Długotrwałe szczekanie w dzień również może stanowić kłopot w postaci zainteresowania się losem psa Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Miejmy nadzieję, że część problemów z nadmiernie pobudzonymi psami uda się rozwiązań poprzez takie urządzenia jak obroża antyszczekowa i choć cena markowych urządzeń nie jest na pewno niska to trzeba też pamiętać, że posiadanie psa jest nie tylko przyjemnością. Właściciel psa musi być również odpowiedzialny za jego zachowanie i przestrzeganie pewnych norm społecznych.